fuglehus

Tarald Wassvik, «Fuglehus», Galleri Slursula Oslo, 2015

Siste fredag i måneden, 22.2. kl. 11.00, presenterer BK´Ordet billedkunstner Tarald Wassvik på Oppland kunstsenter

Tarald Wassvik (f.1986 Oslo) bor og jobber i Saksumdal, Lillehammer. Han arbeider med maleri på papir og lerret, samt tegning, grafikk, relieffer og mye annet. Samtidig skriver han tekster som påvirker verkene gjennom titler, materialbruk og motiver. I tekstene møter vi gjerne karakterer som strever med forholdet til omgivelsene – som vær og vind, skog, mark og skadedyr. Og som på grunn av dette vikles inn i spørsmål rundt egen tilværelse. På BK’Ordet presenterer han et pågående tekstarbeid, og vil snakke om hvordan skrivingen har påvirket arbeidet hans. Tarald Wassvik er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (MFA 2014), Kunsthøgskolen i Bergen og Det kongelige danske kunstakademi i København. De siste årene har han har deltatt i en rekke utstillinger ved institusjoner og kunstnerdrevne visningssteder.

Styret i BKO initierer kunstnerpresentasjoner i forbindelse med Oppland kunstsenter sine felleslunsjer den siste fredagen i måneden; En Opplandskunstner presenterer et av sine prosjekter, eller forteller om sin kunstneriske praksis i forkant av felleslunsjen. Dette er en måte for kunstnerne i regionen å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Oppland, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Oppland overfor et kunst- og kulturinteressert publikum.

Etter presentasjonen serveres suppe og kaffe.

Meld deg på arrangementet innen torsdag  til post@kunstopp.no