Wenche Nilsen Trastad samlingerBKO har gleden av å starte årets med en presentasjon Anne Siv Falkenberg Pedersen, som skal fortelle om sitt prosjekt “Svanene fra Lazarusdalen”.

Oppland kunstsenter, fredag 25. februar kl. 11:00.

Det vil som vanlig bli servert suppe og kaffe for medlemmer (kr. 50,- for ikke-medlemmer).

Styret i BKO initierer kunstnerpresentasjoner i forbindelse med Oppland kunstsenter sine felleslunsjer den siste fredagen i måneden; en Opplandskunstner presenterer et av sine prosjekter eller forteller om sin kunstneriske praksis i forkant av felleslunsjen. Dette er en måte for kunstnerne i regionen å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Oppland, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Oppland overfor et kunst- og kulturinteressert publikum.

Meld deg på arrangementet til post@kunstopp.no

 

“Svanene fra Lazarusdalen – Norsk Outsider Art”, Trafo Kunsthall 27.april-30.juni 2019
Bakgrunn for prosjektet: Etter en forespørsel fra Lena Hansson (Kunst Rett Vest) i 2016 kuraterte Anne Siv Falkenberg Pedersen fra Trafo Kunsthall i 2016 en satellittutstilling på Dikemark under festivalen «Kunst Rett Vest». Utstillingen besto av kunstverk utlånt fra Dikemarks museums samling av arbeider fra tidligere pasienter. Ingen av disse verkene var tidligere vist offentlig. Resultatet i 2016 ble en utstilling vist på Lien/Dikemark med 14 anonymiserte verk fra samlingen. Satelittutstillingen ble også formidlet til ca. 600 ungdomsskoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken. I etterkant av denne visningen så Wenche Iversen (Dikemark forum) og ASFP (Trafo Kunsthall) det som et mål å jobbe for en større mønstring på Trafo Kunsthall. I denne prosessen knyttet vi til oss Sør-Troms museum, avdeling Trastad Samlinger, som er den institusjonen som har best kompetanse og har jobbet lengst med denne tematikken i Norge og internasjonalt.

I Norge er Art Brut/Outsider Art et lite belyst kunstfelt. Kunnskapen som finnes er knyttet til Sør-Troms Museum, avd. Trastad Samlingers mangeårige museumsfaglige arbeid, og da mest relatert til kunst fra utviklingshemmede utøvere. Men Outsider Art-feltet rommer mer. Det mangler parallell kunnskap fra pasientkunst i psykiatriske sykehus – som denne utstillingen ønsker å undersøke nærmere. AB/OA er begreper som brukes om kunst laget av utøvere utenfor det etablerte kunstmiljøet, blant annet mennesker med psykiske lidelser og/eller utviklingshemming. Når vi bruker begrepet Outsider Art er det med bakgrunn i den internasjonale definisjonen og har ingenting å gjøre med Outsider-begrepet som lånes av subkulturelle miljøer eller av aktører i det profesjonelle kunstfeltet.

Utstillingen tar blant annet opp problemstilinger som:
• Hvorfor har Outsider Art fått lite oppmerksomhet, både fra politisk hold og fra kunstfeltet i
Norge?
• Hvorfor er Outsider Art lite/ikke synlig i det norske kunstfeltet?
• Hvilke prosesser er det som gjør at noen blir usynliggjort ? (jfr. Picasso mfl. – kolonisering og
vestlige kunstneres utstrakte bruk av afrikansk kunst)
• Personvern versus åndsverk
• Mister man sine rettigheter som kunstner i en institusjon?

Produsenter og kuratorer for utstillingen er Simone Ritter, avdelingsleder Trastad Samlinger, Solveig Aalberg, billedkunstner og tidligere leder i kunstnerisk råd på Trafo Kunsthall og Anne Siv Falkenberg Pedersen, billedkunstner og prosjektkoordinator på Trafo Kunsthall. Prosjektet er støttet av Asker kommune og Fritt Ord.