plakat_august.indd

Greening a Dust Storm av Ingri Haraldsen og Petter Buhagen 25.8.-14.10. 2018

 

Duo-utstillingen Greening a Dust Storm med Petter Buhagen og Ingri Haraldsen utforsker den uklare grensen mellom natur og digital virkelighet. Skillet mellom det som er håndfast, og det som er abstrakt eller usynlig er i oppløsning; det er ikke entydig hva som er opprinnelsen til de fotografiske tegningene, og de grafiske abstraksjonene som sammen danner verkene i utstillingen. Det kunstneriske uttrykket beveger seg i grenselandet der det gjenkjennelige og kjente møter det ugjenkjennelige og ukjente. Abstraksjonen i arbeidene fungerer som et filtreringsverktøy overfor den overveldende informasjonsmassen vi eksponeres for i dagens mediale og digitale verden, og kan leses som en kritikk av vår hektiske, fragmenterte samtid og vår nye digitale hverdag.

Gress eller høy er tilstede i flere verk, både helt fysisk skulpturelt, men også i mange av tegningene. Samtidig er sand og sandkorn er et materiale Haraldsen og Buhagen har forfulgt over lengre tid, sandkornet og sandstormen. Gresset og sanden, Greening a Dust Storm. Tittelen er i seg selv ikke entydig; Å forgrønne en sandstorm? Å gjøre ørkenen grønn? Å snu vår sivilisasjons ødeleggende innvirkning på jordas økologiske balanse?

Utstillingen er en del av en serie samarbeidsutstillinger der Haraldsen og Buhagen er opptatt av å finne – og presentere berøringspunkter og sammenfallende interesseområder i kunstnerskapene. Hvordan mennesket benytter seg av sine naturomgivelser settes opp mot – og sees i sammenheng med – den ekstremt raske teknologiske utviklingen vi tar del i. Vi forsøker å finne måter å forholde oss til verden og hverdagen vi lever i, og kartlegger fragmenter i et forsøk på å forstå i beundring og frustrasjon, sier kunstnerne. I spennet mellom et abstrakt, digitalt og språklig rom, og partiklene i det fysiske rommet, som kun for eksempel mikroskoper eller satellitter kan fange opp, møtes verkene deres i det utilstrekkelige og uhåndgripelige.

Petter Buhagen (f. 1983, Trondheim), har MA i kunst fra Akademiet i Oslo, 2006-08, og BA i kunst fra The Arts Institute at Bournemouth, 2003-06. Petter Buhagen har hatt flere separat- og duoutstillinger ved blant annet Kunstnerforbundet, Galleri Norske Grafikere og Trøndelag senter for samtidskunst. Han har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger, bl.a. NN-A NN-A NN-A – Ny norsk abstraksjon vist ved Astrup Fearnley Museet i 2015. Han var med på etableringen av visningsrommet NoPlace i Oslo og har drevet stedet siden 2011.

www.petterbuhagen.com

Ingri Haraldsen (f. 1984, Alstahaug) er utdannet ved Høgskolen i Oslo og det Baskiske Universitet, Bilbao (BA). Haraldsen har stilt ut på gallerier og visningsstedet nasjonalt og internasjonalt, blant annet Simuleringer av, Kunstnerforbundet, 2017, BLINDSONE, QB Gallery (2016), Tekningmuseet i Laholm (2016), Trøndelag Senter for Samtidskunst (2015), Kronica Museum, Polen (2013), Noplace, Oslo (2013), The Armory Show, NY (2012) og Spoke Art Gallery, San Francisco (2011).

www.ingriharaldsen.com

Utstillingen har mottatt tilskudd fra Statens utstillingsstipend og Billedkunstnernes Vederlagsfond

_DSC7392

 

Foto: Øystein Thorvaldsen

 

 

_DSC7462

Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC7404

Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC7479

Foto: Øystein Thorvaldsen

 

Presseomtaler:

Oslo Art Lab

GD

Lillehammer Byavis (s 21)

 

Kraftbalanse av Øystein Wyller Odden 25.8.-14.10. 2018

Øystein Wyller Odden arbeider med installasjoner og objekter, ofte i forbindelse med lyd og musikk. Arbeidene tar for seg forholdet mellom teknologi, arkitektur og mennesker, og består i forsøk på å undersøke og eksponere underliggende strukturer i dette materialet.

Mange av Wyller Oddens arbeider tar form av audiovisuelle komposisjoner som undersøker transeaktige sanseerfaringer ved hjelp av enkel audiovisuell stimuli. Ved å holde virkemidlene få og synlige er tanken at publikum kan ha slike sanseerfaringer, samtidig som en er klar over betingelsene for disse erfaringene.

Til utstillingen Kraftbalanse ved Oppland Kunstsenter har Odden laget to nye installasjoner som begge tar utgangspunkt i strømnettets egenfrekvens. Strømmen i alle stikkontakter i Norden skifter polaritet samtidig, ca 50 ganger i sekundet. Frekvensen utgjør en hørbar tone på 50 hz, som ligger nærmest en mørk G, og den oppleves ofte med et rikt spekter av overtoner. Lyden avgis fra de fleste elektroniske innretninger og utgjør dermed en brorpart av hva vi kjenner som stillhet. På den måten er lyden også en grunntone i den elektriske sivilisasjonen, en borduntone som har ligget under den teknologiske utvikling det siste århundret.

I Norge jobber Statnett med å holde denne tonen stabil. Strøm kan ikke lagres i noe stort format, når forbruket går opp må det mer vann i turbinene for at frekvensen ikke skal bli for lav. Og når forbruket er lavt må man begrense produksjonen, hvis ikke går generatorene for fort og frekvensen blir for høy. Slik fluktuerer tonen rundt de ideelle 50 hz i en konstant balansering av tilbud og etterspørsel.

I utstillingsrommet Glasskuben viser Wyller Odden arbeidet Kraftbalanse (komposisjon for piano og vekselstrøm) som består av et preparert piano, stemt til å resonere på 50 hertz. Pianoet er påmontert vibrasjonselementer, såkalte BassPumps. Disse er opprinnelig ment til å monteres under stoler og seter i for eksempel hjemmekinoen eller bilen for å gi en følelse av høy bass. Vibrasjonselementene er koblet rett til strømnettet slik at de får pianoet til å vibrere med vekselstrømmens frekvens. Små endringer i grunntonen vil gi utslag i hvor mye pianoet resonerer og dermed hvilke overtoner som er fremtredende. Lydbildet pianoet skaper endrer seg dermed etter forholdet mellom kraftforbruk og kraftproduksjon.

Wyller Odden viser i tillegg lydarbeidet Mains Hum (Lillehammer kirke). Dette arbeidet tar også utgangspunkt i strømlyden og består av en orgelkomposisjon basert på lyden fra sikringskapet i Lillehammer kirke. Stykket bygger på en analyse og transkribering av denne lyden, fremført på kirkens orgel av Jørn Tore Egseth og Øystein Wyller Odden. Innspillingen av verket ble gjort slik at orgelkomposisjon og strømlyd ble innspilt samtidig, i èn tagning.

Øystein Wyller Odden (f. 1983 på Notodden) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og har tidligere vist arbeider blant annet ved visningssteder som Fotogalleriet, Henie Onstad Kunstsenter, Tegnerforbundet, Nordnorsk Kunstnersenter og Telemark Kunstsenter.

www.wyllerodden.com

Takk til Timothy Collins, organist ved lillehammer kirke, for lån av kirke og orgel.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes vederlagsfond.

_DSC7515

Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC7522

Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC7519

Foto: Øystein Thorvaldsen