Marit Arnekleiv

Fritt etter Alfred Russel Wallace/ List of the Palms described in this Work, Nord Tretten/ Galleri Boa, Oslo, 2015. Kunstnerens eget foto.

 

BKO´rdet Presenterer MARIT ARNEKLEIV fredag 28.09.18 kl 19:00

Bildende kunstnere i Oppland (BKO) setter igang igjen med kunstnerpresentasjoner for sesongen, og neste ut er Marit Arnekleiv

Kunstnere og kunstinteresserte inviteres til Marits nye atelie på Tretten.
Det serveres suppe etter presentasjonen.
S.U til bko.kopntor@hotmail.com innen torsdag 27.09

”Jeg jobber med utgangspunkt i sted. Dette gjør jeg både helt konkret, ved å forholde meg til et gitt rom eller en gitt plass, og i mer overført betydning. I sistnevnte tilfelle tenker jeg meg stedet som en størrelse der ulike virkelighetsoppfatninger kan møte hverandre og nye rom og muligheter kan oppstå.”

Relasjonen til Stedet har vært viktig i Arnekleivs kunstpraksis siden tidlig på 80-tallet.

Stedet sett både som periferi og sentrum. Historie og naturvitenskap danner ofte et utgangspunkt for videre undersøkelser. Prosjektene kan ta form som interaktive verk/ temporære installasjoner i naturen, offentlige rom-prosjekter, fotobaserte arbeider, bøker og tegninger.

Arnekleiv har deltatt på en rekke utstillinger i inn-og utland, vært med å initiere og organisere prosjekter i Lillehammerdistriktet og vært pådriver for offentlige rom-prosjekter i Oppland.
Arnekleiv bor og arbeider på Tretten.

Prosjektene innebærer et stort spekter av tilnærminger, fra temporære arbeider i naturen til fotobaserte serier. Her fra Enge gård på Tretten; Fritt etter Alfred Russel Wallace

Styret i BKO initierer kunstnerpresentasjoner den siste fredagen i måneden; En Opplandskunstner presenterer et av sine prosjekter, eller forteller om sin kunstneriske praksis. Dette er en måte for kunstnerne i regionen å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Oppland, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Oppland overfor et kunst- og kulturinteressert publikum. Presentasjonene foregår på Oppland kunstsenter eller hjemme hos kunstneren.