Borgny_svalastog.portrett

Borgny Svalastog presenterer et utvalg av sine arbeider og prosjekter på Oppland kunstsenter fredag 23. februar klokken 11.00.

 Borgny Farstad Svalastog (1943) arbeider med tekstil, grafikk, tegning, pastell, skulptur og installasjoner. Arbeidene hennes tematiserer både kjønn, seksuell legning,  etnisitet og religion. 

Svalastog står bak store kirkeutsmykninger, hun har laget en rekke bispekåper og kirketekstiler til mer enn 40 kirker. Parallelt med kirkekunsten arbeider hun med billedkunst. Monotypier og installasjoner har inngått i utstillings- og utsmykningsprosjekter i inn- og utland. Spesielt kan nevnes utstillingene i Meissendomen i Meissen i Tyskland (2003) og i Pilegrimsmuseet i Santiago de Compostela i Spania (2006). Etter vandring videre til Island, Hamar, Trondheim og senere Danmark, inngår ett av verkene – «Jeg er ikke noe tess til å gå. 500 par sko i glass i retning Nidaros» – i dag i utsmykningen av Gulset kirke. i 2016 mottok hun dekorasjonen Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt kunstneriske virke.

http://www.borgny-svalastog.no

Styret i BKO initierer kunstnerpresentasjoner i forbindelse med Oppland kunstsenter sine felleslunsjer den siste fredagen i måneden; En Opplandskunstner presenterer et av sine prosjekter, eller forteller om sin kunstneriske praksis i forkant av felleslunsjen. Dette er en måte for kunstnerne i regionen å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Oppland, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Oppland overfor et kunst- og kulturinteressert publikum. 

 

Det serveres en varm og herlig vegetarisk vintersuppe etter presentasjonen. Denne er gratis for kunstnere og kunsthåndverkere i BKO og NK-Øst, og koster kr. 50 for publikum for øvrig.

Meld deg på arrangementet innen torsdag 22.2. til post@kunstopp.no