Utstillingsåpninger ved Oppland Kunstsenter lørdag 13. mai klokken 14.00: Vi er glad og stolte over å presentere de to utstillingene Parallellaksjonen med Thomas Østbye og Superposisjoner med Per Jonas Lindström.

I utstillingen Parallellaksjonen siterer Thomas Østbye teolog og naturfilosof Teilhard de Chardin: «Materie er ånd som beveger seg så sakte at den kan sees”. Han viser en ny installasjon Parallellaksjonen, og filmarbeidene Ting og Human.

Har jeg evne til å se verden som noe jeg er del av, noe som er i seg selv og ikke bare til bruks for meg? Spør Østbye.

Parallellaksjonen er en dokumentarisk videoinstallasjon som spenner mellom avskoging og kulldrift på Kalimantan(indonesisk Borneo) til det globale frøhvelvet på Svalbard og Framstredet i Arktis. Komponist Fredrik Ness Sevendal har bidratt med musikkstykket Gamle Gudbrand. Human portreterer mennesker satt ut av kontekst. Utgangspunktet er en søken etter en seregen «menneskelig» verdi, den alle menneskeverdstraktater og konvensjoner er bygget på, men som de ikke definerer. Ting nærmer seg på stillferdig vis «tingene» som omgir oss.

Jeg ser og ser. Men hvorfor skal vi bare se, og hvorfor gjøre det så lenge? Jo: For å legge merke til at verden er der som noe annet enn nytte. For å trene oss i den tålmodigheten som trengs for å legge merke oss noe annet enn det vi allerede legger merke til. For å skjønne at vi kan skape fortellinger og sammenhenger selv i en verden som vil få oss til å svelge den ene fortellingen om penger og nytte etter den andre. – Kjetil Røed anmelder Østbye sin film TING i Ny Tid , 16.3. 2017

Østbyes arbeider har vunnet en rekke priser bla på Høstutstillingen og filmfestivaler i inn og utland.

Dokumentasjon av “Parallellaksjonen” av Thomas Østbye:

_MG_5528

Fra “Parallellaksjonen” av Thomas Østbye. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_5550

Fra “Human” av Thomas Østbye. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_5586

Fra “Human” av Thomas Østbye. Foto: Øystein Thorvaldsen.

I utstillingen Superposisjoner viser Per Jonas Lindstrøm kunstbøker og skulpturelle arbeider som har et tids spenn fra tidlig 1990 årene og frem til i dag, med hovedvekt på arbeider fra de seneste 3 årene. I sitt kunstnerskap arbeider han parallellt med skulptur, kollage, maleri. arkitekturmodeller, foto og bøker, og henter i hovedsak inspirasjon fra tegneserier og litteratur.

“Vi lever ju i et ekspanderende univers, siden den store smell. Min kunst speiler bare de kosmiske lover som gjelder, der bøkene er små holdeplasser eller fikspunkter i en streben riktet utover”, sier Lindström.

Per Jonas Lindström (1955) er billedkunstner, bosatt i Oslo og i Tistedal. Han har markert seg gjennom et langt kunstnerskap med utstillinger og kunstoppdrag både i Norge og i utlandet. I nærmere 30 år har han arbeidet med artist books som unike kunstverk og i små opplag.

_MG_5619

 

Oversiktsbilde fra “Superposisjoner” av Per Jonas Lindström. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_5629

Oversiktsbilde fra “Superposisjoner” av Per Jonas Lindström. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_5648

Detalj fra “Superposisjoner” av Per Jonas Lindström. Foto: Øystein Thorvaldsen.