Det blir anledning til å møte kunstnerne bak utstillingen Dokumentasjon:Hamskifte ved Oppland Kunstsenter lørdag 11. februar klokken 14.00. Mai Hofstad Gunnes, Mikkel McAlinden, Lars-Andreas Tovey Kristiansen og Margareta Bergmann gir presentasjoner av sine arbeider og det blir mulighet for publikum til å stille spørsmål direkte til kunstnerne.

Gjennom å arrangere kunstnersamtaler i tilknytning til våre utstillinger vil Oppland Kunstsenter skape et fora for kunstnere, kunsthåndverkere og et kunstinteressert publikum der de utstilte verkene, og de bakenforliggende kunstneriske prosessene er det sentrale samtaleemnet. Samtalene åpner for en fordypet lesning av arbeidene, og tar samtidig sikte på å styrke det kollegiale fellesskapet i regionen. Arrangementene søker å gi innsikt i kunstnernes tanker rundt sitt virke, og å stimulere til faglig samtale og meningsbrytning.

Margareta Bergmann er utdannet kunstner ved Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi og har i senere år konsentrert seg om foto som medium. I sine fotografier fokuserer Bergman ofte på hverdagslige og oversette fenomener på nye måter som gjør at disse fenomenene fremstår som vakre, men samtidig urovekkende og fremmedgjørende. Hennes intensjon er å snu den forutintatte forståelsen. Å gruble med øynene.

Lars-Andreas Tovey Kristiansen (f. 83) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö og Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Han har hatt separatutstillinger på Holodeck, Grünerl.kka Kunsthall, Halden Kunstforening og Galleri Lilith Waltenberg. Gjennom sin kunstpraksis er Kristiansen interessert i menneskets ambisjoner, fremtidsvisjoner og streben etter fremgang, og hvordan dette manifesteres fysisk gjennom for eksempel: arkitektur, storstilte byggeprosjekter og byplanlegging, som en visualisering av utopiske ambisjoner. Det er ofte motsetningene mellom utopi og entropi som er underliggende i hans arbeid. Kristiansen arbeider stedspesifikt og prosjektbasert på tvers av medier som skulptur, installasjon, foto og video.

Mai Hofstad Gunnes  (født 1977, Lørenskog, Norge) arbeider med film, collage og installasjon. Hofstad Gunnes har sin utdannelse fra Universität der Kunste, Berlin, Tysklang, CCA Kitakyushu, Japan og Kunstakademiet i Trondheim, MFA, 2004. Soloutstillinger inkluderer Proverbs for Ouroboros, Trondheim Kunstmuseum,Trondheim, 2015, Bike and Bolex, WIELS Contemporary Art Centre, Brussels, 2012, og Baby Snakes Hatching, Ruins, Ruins, UKS, Oslo, 2012. Gruppeutstillinger inkluderer Words aren ́t the thing, CAC, Vilnius, Litauen(2015), Momentum 7 , Moss, (2013); In the house of Mr and Mrs X , Temporary Gallery, Køln, Tyskland, (2013); PARADOKS, Museet for Samtidskunst, Oslo, (2013); Oh how time flies, Bergen Kunsthall, Bergen (2011); Le choix du titre est un faux problème, Cneai de Paris, Paris (2011).

Mikkel McAlinden (født 1963) er billedkunstner og fotograf. Han ansees  som en av nåtidens fremste norske fotokunstnerne. McAlinden arbeider fortrinnsvis i store formater. Bildene hans fremstår ved første øyekast som fotografier av vanlige situasjoner eller motiver. Først ved nærmere granskning oppdager betrakteren at kunstneren har manipulert motivet, og at verket må være sammensatt av flere ulike eksponeringer ved hjelp av digital etterbehandling. Resultatet er bilder som viser flere dimensjoner av motivet enn det en enkelt eksponering vil kunne gjengi, og av dette oppstår en surrealistisk bildeverden egnet til å skape undring og iblant også uhygge hos betrakteren.