Foredrag ved billedkunstner Egil Martin Kurdøl.

Torsdag 23.april kl 19 00.

Kurdøl har i flere år arbeidet med kunstprosjektet DEBRIS, det siste av en rekke kunstprosjekter han har utført i landskapet de seineste 30 år.
En paraply i syrefast sandblåst stål har i drøyt 2 år ligget lenket fast til en bolt i elva som renner ut fra Leirbreen i Jotunheimen. I denne perioden har paraplyen vært utsatt for sørpeskred, isløsning og flom og blitt forvandlet til et vrak.

”Jeg vil at DEBRIS griper tak i det urgamle spenningsforholdet mellom natur og menneske. Mellom kontroll og avhengighet. Mellom balanse og utnyttelse. Værende en del av og adskilt fra.
Paraplyobjektet, blir liggende midt i breelva, sårbar og ubeskyttet – åpen – omvendt, med åpningen vendt mot enden av isbreen”.  
E. M. Kurdøl

 Velkommen!

DEBRIS ved Leirbreen i Jotunheimen.

DEBRIS ved Leirbreen i Jotunheimen.