Fremførelse av Music for Large Mountain and Vibraphone av Kjell Samkopf og Floris van Manen