Hjem
KiNs kommentar til Statsbudsjettet 2023

KiNs kommentar til Statsbudsjettet 2023

Helt konkret etterlyser vi en satsing på de mellomstore kunstinstitusjonene innen det visuelle kunstfeltet, på utstillingsøkonomien og på kunstnerøkonomien. Kunstsentrene i Norge mener at det mer enn noensinne er grunnlag for å konkretisere og realisere 1% målet til Trettebergstuen i Hurdalsplattformen, sitat: «Regjeringa vil gjennomføre eit nytt kulturløft som skal komme heile landet til gode,...
Østlandsutstillingen 2022

Østlandsutstillingen 2022

Lørdag 20. august kl. 14.00 ønsker vi velkommen til åpning av Østlandsutstillingen på Oppland Kunstsenter! Utstillingen åpnes av Kurt Ole Linn,  seksjonssjef for kunst og kultur i Innlandet fylkeskommune. Vilde Andrea Brun, daglig leder Oppland Kunstsenter ønsker velkommen. Utdeling av blomster til kunstnerne ved Josephine Lindstrøm, daglig leder Østlandsutstillingen.  Østlandsutstillingen sitt filmprogram vises på Lillehammer Kino...
Reveries av Icaro Zorbar & Marie Nerland

Reveries av Icaro Zorbar & Marie Nerland

Planning. Plane-ing. Letting plans go, letting the body plan. Letting it wander the plain. Through the air, held up by the air. Like birds flying with their wings still. Et vennskap har en spesiell type bevegelse, en rytme. Det er en kombinasjon av en slags synkronitet, respekt og tillit. Kunstnerne har kjent hverandre siden 2009,...
HELLO - KUNSTMUSEENES SAMFUNNSANSVAR FOR DESENTRALISERT OG TEMPORRÆR KUNST

HELLO – KUNSTMUSEENES SAMFUNNSANSVAR FOR DESENTRALISERT OG TEMPORRÆR KUNST

Konferanse om kunstmuseenes ansvar for desentralisert kunstpraksis og temporære kunstuttrykk.Billedkunstnerne Innlandet er arrangør og samarbeider med Innlandet fylkeskommune, Kunstbanken senter for samtidskunst og Oppland Kunstsenter om konferansen HELLO. Tid og sted: KULTURHUSET BANKEN. LILLEHAMMER 10. OKTOBER – 11.00 – 17.00 Velkommen! Innlandet har en lang og sterk tradisjon med markante innslag av kunstnere på høyt nasjonalt og...
Safarkayga - seminar om språk og tilhørighet

Safarkayga – seminar om språk og tilhørighet

Lørdag 24.9. arrangerer Oppland Kunstsenter seminaret Safarkayga – om språk og tilhørighet i samarbeid med Østlandsutstillingen.Østlandsutstillingens årlige seminarer løfter og belyser aktuelle temaer i utstillingene. Årets tema tar utgangspunkt i Sigbjørn Bratlie sin film “Safarkayga” som betyr “min reise ” på somalisk, og handler om sammenhenger mellom språk, identitet og tilhørighet.Påmelding til kontakt@ostlandsutstillingen.no innen 20.9.Velkommen!Under pandemien lærte Sigbjørn Bratlie seg...
Kunstnersamtale med Torgeir Husevaag

Kunstnersamtale med Torgeir Husevaag

Torsdag 22. september klokken 18 blir det Kunstnersamtale med daglig leder for Østlandsutstillingen, Josephine Lindstrøm, og billedkunstner Torgeir Husevaag. Utgangspunktet for samtalen er arbeidene hans i årets Østlandsutstilling, som vises på Oppland Kunstsenter. Fri entré og lett servering. Hjertelig velkommen! I filmene tilknyttet triologien «Junaiten» tegner Torgeir Husevaag et unikt portrett av hva det vil...
Kunstnersamtale med Marie Nerland og Icaro Zorbar

Kunstnersamtale med Marie Nerland og Icaro Zorbar

Mandag 17. oktober klokken 19 inviterer vi til en kunstnersamtale på Oppland Kunstsenter (Kirkegata 68, Lillehammer) med kunstnerne Marie Nerland og Icaro Zorbar om utstillingen deres “Reveries”. Vennskap, minner og tankenes vandring er tematisk utgangspunkt både for utstillingen og samtalen. Kom og hør hvordan kunstnerne tenker og arbeider i dette duo-prosjektet. Fri entré og lett...
BKI presenterer

BKI presenterer

Fredag 26. august kl 14. inviterer Oppland Kunstsenter og Billedkunstnerne Innlandet (BKI) til en presentasjon av Jørn Tore Egseth, om utstillingen Å VERGE SEG OG SINE.  I fjor sommer arrangerte Jørn Tore Egseth utstillingen Å VERGE SEG OG SINE på Ringsveen som en del av sitt arbeidsopphold der. Gården Ringsveen var Anne og Jakob Weidemanns tidligere hjem...
Utlysning av utstillingsplasser i 2024

Utlysning av utstillingsplasser i 2024

Utlysning av utstillingsplasser ved Oppland Kunstsenter i 2024. Søknadsfrist 15.9.2022 Oppland Kunstsenter (OK), etablert i 1986,  er et regionalt senter for samtidskunst og kunstfaglig kompetanse lokalisert i Lillehammer. Vi er en selvstendig, kunstnerstyrt hybrid-institusjon som arbeider for større kunnskap om, og formidling av samtidskunst – med formål å styrke det regionale kunstfeltet. Senteret skal synliggjøre kunstens...
Kunstnersamtale med Iselin Linstad Hauge

Kunstnersamtale med Iselin Linstad Hauge

Velkommen til kunstnersamtale med Iselin Linstad Hauge i forbindelse med visningen av Østlandsutstillingen 2022 på Oppland Kunstsenter. Torsdag 1. september klokken 19 samtaler billedkunstner Iselin Linstad Hauge og daglig leder på Oppland Kunstsenter, Vilde Andrea Brun, om kunstnerskapet i sin helhet og om verket “Line” i utstillingen. Et sentralt element i Iselin Linstad Hauges kunstnerskap er en undersøkning av relasjonen mellom menneske...
OP.56 med Saksumdal Tempel, Breton Cassette og Runhild Hundeide

OP.56 med Saksumdal Tempel, Breton Cassette og Runhild Hundeide

Velkommen til lansering av Runhild Hundeides utgivelse «OP.56» i Kunstbokhandelen B*stard på Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer, lørdag 3. september kl. 15:00.Lydverket «OP.56» består av ti unike, overspilte kassetter, hvor lydsporet er synthesizere, vokal og lydopptak. Verket er et utdrag fra Runhild Hundeides pågående operaproduksjon, og utgis på Breton Cassette i samarbeid med Saksumdal Tempel.«OP.56»...
Produksjonsstipend til Tarald Wassvik

Produksjonsstipend til Tarald Wassvik

Oppland Kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg har behandlet søknadene om produsksjonsstipend (delegerte midler fra BKH- Bildende Kunstneres hjelpefond) for 2022. Det kom inn 9 søknader til fristen 7.6.2022.  OK sitt styre har besluttet at det i år skal deles ut 1 stipend på kr. 100 000, og på bakgrunn av dette ble følgende innstilling gjort av utvalget:...
Linda Morell og Anne Karine Thorbjørnsen

Linda Morell og Anne Karine Thorbjørnsen

Lørdag 11. juni klokken 14 åpner de to utstillingene Oil nebula, rise og objets de la mode med Linda Morell og Anne Karine Thorbjørnsen på Oppland Kunstsenter. Begge kunstnerne har materialbaserte praksiser. Verkene som vises spenner fra skjøre glasskulpturer til draperte søyler i betong. Utstillingene er taktile, materialbevisste og sanselige og har hver sin markante tematiske vinkling; Morell sin utstilling...
Diatribe #14 som kunstpodd

Diatribe #14 som kunstpodd

På Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter vises det nå en tredelt utstilling som – helt enkelt sagt – viser arbeider som på forskjellig vis handler om natur. Det er et stort tema med en lang tradisjon i kunsthistorien. Vi skal snakke om økologi og nære omgivelser i arbeider av Tone Bjordam, Hans Kristian Borchgrevink Hansen og det...
Oppland Kunstsenter søker ringevikarer

Oppland Kunstsenter søker ringevikarer

Kunne du tenke deg å jobbe ved en institusjon som formidler samtidskunst? Fra og med utgangen av august 2022 har Oppland Kunstsenter behov for flere ringevikarer som kan være gallerivakt i helgene. Gjennom vårt utstillingsprogram viser Oppland Kunstsenter samtidens billedkunst og kunsthåndverk i et bredt spekter av uttrykk og praksiser. Vi har 5 utstillingsperioden i...

Oppland Kunstsenter drives med
tilskudd fra Innlandet fylkeskommune.