Oplandia senter for samtidskunst utlyser  i år 2 individuelle stipender a kr. 100 000 til enkeltkunstnere i Innlandet. Dette er et frittstående stipend som ikke er knyttet direkte til senterets drift og program for øvrig, og som er muliggjort gjennom  Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sin tilskuddsordning “regionale stipend for de 15 kunstsentrene i KIN (Kunstsentrene i Norge) . De to stipendene skal fungere som et arbeidsstipend, og gi tid og rom for kunstnerisk fordypning og produksjon.

Formålet med stipendet er å bidra til kunstproduksjon av høy kvalitet i Innlandet, og herigjennom styrke det regionale kunstfeltet. Stipendet skal muliggjøre kunstnerisk fordypning og utvikling blant regionens profesjonelle kunstnere.

Søknadsfristen er fredag 1. mars 2024

Søknadskriterier:

Hvem kan søke:

 • Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som enten bor eller har sitt hovedvirke i Innlandet
 • Kun enkeltkunstnere kan søke
 • Søknader fra kunstnere som har mottatt stipendet i løpet av de siste tre årene tas ikke i betraktning (2021, 2022 og 2023)

Hva det kan søkes stipend til:

 • Frikjøp av tid til kunstnerisk virke
 • Utvikling og produksjon av arbeider til utstillinger og utstillingsrettede prosjekter i ute- og innerom
 • Andre typer kunstproduksjon
 • Reiser og research knyttet til gjennomføringen av konkrete kunstprosjekter
 • Søknadssummen må være kr. 100 000

Det er et krav at søker har en profesjonell kunstnerisk praksis, og at vedkommende har bosted eller hovedvirke i Innlandet. Kunstnere som mottar stipend, skal sende en kortfattet rapport til OSS senest en måned etter at prosjektet er gjennomført. Rapporten skal beskrive i tall (regnskap) og ord hvordan stipendet er benyttet/hva dette har bidratt til å realisere.

Søknaden skal inneholde:

 • Kortfattet prosjektbeskrivelse på norsk eller engelsk i PDF (maks 1000 ord)
 • dokumentasjon av relevante arbeider (maks 10 sider)
 • CV
 • Søknaden skal samles i én PDF

Søknaden sendes digitalt til: post@kunstopp.no og merkes Reginale stipend 2024 + navn på søker

Stipendene utlyses via e-post, nyhetsbrev og sosiale medier og på OSS sin hjemmeside.

Et eget kunstfaglig utvalg oppnevnt av OSS sitt styre vil behandle de innkomne søknadene. I 2024 består dette utvalget av billedkunstner Johannes Engelsen Espedal, billedkunstner Shwan Dler Qaradaki og daglig leder ved OSS, Vilde Andrea Brun. Svar kan ventes innen utgangen av juni 2024.

Stipendmottakeren vil annonseres på kunstsenterets hjemmeside og via pressemelding.

Kreditering ved tildelt stipend
Midlene utbetales direkte til kunstnere som får tildelt stipend. BKH skal krediteres med fullt navn og logo ved promotering av stipendene og prosjektene knyttet til disse.

Tidligere stipendmottakere:

2023

Mads Andreas Andreassen, kr. 100 000

Patrick Huse, kr. 100 000

2022

Tarald Wassvik, kr. 100 000

2021

Barbora Hollan, kr. 25 000

Torbjørn Kvasbø, kr. 25 000

Aleksander Stav, kr. 25 000

Anna Widén, kr. 25 000

2020

Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, kr. 25 000

Tina Maren Buddeberg, kr. 25 000

Egil Martin Kurdøl, kr. 25 000

Kay Arne Kirkebø, kr. 25 000

2019
Borgny Svalastog, kr. 50 000

2018

Anna Sigmond Gudmundsdottir, kr. 50 000

Festspela i Heidal v/Gunnhild Bakke, kr. 50 000

2017

Tone Myskja, kr. 50 000

Frøydis Frøsaker, kr. 50 000