Fredag 26. august kl 14. inviterer Oppland Kunstsenter og Billedkunstnerne Innlandet (BKI) til en presentasjon av Jørn Tore Egseth, om utstillingen Å VERGE SEG OG SINE

I fjor sommer arrangerte Jørn Tore Egseth utstillingen Å VERGE SEG OG SINE på Ringsveen som en del av sitt arbeidsopphold der. Gården Ringsveen var Anne og Jakob Weidemanns tidligere hjem og arbeidssted, som siden år 2008 har huset femten kunstnere. I utstillingen Å VERGE SEG OG SINE tok Jørn Tore Egseth utgangspunkt i stedets historie, både før- og etter at Anne og Jakob tok over stedet, hvor han ønsket å sette dette i sammenheng med sitt eget og andres kunstnerskap. Egseth inviterte sine nærmeste samarbeidspartnere til å bidra, og utstillingen tematiserte blant annet samarbeid og det kollegiale fellesskapet, der ulike enkeltkunstnerskap ble knyttet sammen gjennom arbeid, ideer og vennskap. På Oppland Kunstsenter vil Egseth dele sine erfaringer fra utstillingen og presentere hvert enkelt arbeid. I tillegg vil han snakke om Weidemanns liv og samarbeidspartnere på Ringsveen, og om ei bygd i endring. 

Les mer om utstillingen her

Styret i BKI samarbeider med Oppland Kunstsenter om kunstnerpresentasjoner og kombinerer dette med felleslunsj den siste fredagen i måneden; en innlandskunstner presenterer et av sine prosjekter, eller forteller om sin kunstneriske praksis, og etterpå serveres det lunsj. Dette er en måte for kunstnerne i regionen å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Innlandet, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Innlandet overfor et kunst- og kulturinteressert publikum.

KUNSTDOK / Tor S. Ulstein. Til venstre: Tore Reisch: Seil og flagg, (2021) .
Til høyre: Joakim Blattmann: Treverk (17), (2021)