Søk om deltakelse på kunstbokmessen B*stard 2022 i Lillehammer!

Søknadsfrist 18.2.2022.

Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 6. gang i 2022 den 2. til 4. juni.

B*stard har som målsetning å være både et utstillingsvindu, en formidler og en distributør for den viltvoksende underskogen av publikasjoner som utgjør kunstbok- og småforlagsfeltet. Vi vil løfte frem både eldre utgivelser, og helt nylanserte kunstneriske ytringer i bokform. Vi mener at kunstboken er et underkjent utstillingsformat som fortjener nye lesere, og mer oppmerksomhet i offentligheten.

Vilkår

Som deltaker får du vist frem bøker for salg både fysisk og digitalt. Vi utvider kunstbokhandelen B*stard, og gjør denne om til en messe der Oppland Kunstsenter betjener salget. Som deltaker får du dekket overnatting med frokost (på Nansenskolen eller Lillehammer Vandrerhjem Stasjonen). Vi serverer et varmt vegetarisk måltid til alle deltakere hver dag på Oppland Kunstsenter. Alle messedeltakere får fri tilgang til verkstedene innen selvpublisering vi arrangerer i forbindelse med B*stard 2022. Videre gir vi ut deltakerpass til Norsk Litteraturfestival, dersom dette også er mulig i 2022. Alle deltakere inviteres til å gjøre en selvpresentasjon av sin pubkliseringspraksis i løpet av messen, og å bidra til fellesverket “Bastarden 2022”. Mer informasjon om dette kommer dersom din deltakelse bekreftes!

Formatet på B*stard 2022 er under utforming og vil tilpasses forholdene. Vi planlegger å ha både en fysisk messe med salg av bøker, et eget fagprogram og publiseringsverksteder, og parallelt selge bøker digitalt via bastardbok.no.

Søknadsfrist 18.02.2022

Link til søknadsskjema for deltagelse på B*stard 2022.

For spørsmål, ta kontakt med Oppland Kunstsenter på e-post: post@kunstopp.no
eller på telefon 971 22 422

Arkiv:

Les mer om B*stard 2021 her

Les mer om Bastard 2020 her

Les mer om Bastard 2019 her

Les mer om Bastard 2018 her

Les mer om Bastard 2017 her