Fra 10.4. til 16.5. 2021 viser vi de to utstillingene ein blir ikkje vane med det av Anne Tveit Knutsen, og Å begripe av Line Bøhmer Løkken. Grunnet den pågående koronapandemien vil det ikke avholdes et eget åpningsarrangement. Det blir åpningstale i tekst form av Kjetil Røed på www.kunstopp.no. Utstillingene er åpne fra og med lørdag 10. april klokken 12. Vi følger FHI sine gjeldende anbefalinger og regler i henhold til hygiene og nødvendig avstand.

Publikum ønskers hjertelig velkommen med munnbind!

Dokumentasjon av utstillingene vises også i vårt virtuelle visningsrom www.opplandkunstsenter.no.  Vi legger ut bilder i løpet av uke 15.

Om utstillingene


ein blir ikkje vane med det av Anne Tveit Knutsen, og Å begripe av Line Bøhmer Løkken er lavmælte på en kraftfull måte både tematisk og estetisk. To helt unike og ulike kunstnerskap arbeider med menneskets iboende relasjonelle holdning; hvordan vi relaterer oss til omverdenen, hverandre og oss selv. De to kunstnerskapene retter oppmerksomheten i hver sin retning utenfor rampelyset til informasjonssamfunnet, prestasjonssamfunnet og massemediene. Tveit Knutsen sitt hovedverk Tvillingsong viser den særegne kommunikasjonen mellom tvillingene Eli og Toril som lever med utviklingshemming. Line Bøhmer Løkken løfter frem det fysiske og performative  i en gammel manns håndlag med baking av lefse og flatbrød. Begge utstillingene formidler en årvåken empati og tilstedeværelse.
Anne Tveit Knutsen, ein blir ikkje vane med det
I utstillingen ein blir ikkje vane med det viser Anne Tveit Knutsen filmen Tvillingsong sammen med to publikasjoner. Den ene har tittel Am I too loud?, mens den andre har samme tittel som filmen; Tvillingsong. Hun viser også installasjonen Signe. Moren med de håndskrevne brevene til tvillingenes mor.

Tvillingsong sine hovedkarakterer er Eli og Toril, to tvillinger på 52 år, som lever med en utviklingshemming. Den ene tvillingen lever i første del av filmen med en alvorlig nyresvikt, stadium 5. Filmen følger tvillingene den siste tiden de har sammen før Toril dør 30. mars 2019, og den første tiden Eli har alene. Filmen hadde førpremieren ved Bergen Kino, under festivalen Bergen Ser, som er en festival i samarbeid mellom Vestnorsk Filmsenter og BIFF, og vises for første gang i utstillingssammenheng på Oppland Kunstsenter.

Anne Tveit Knutsen (født 1961) ønsker med arbeidene sine å få fram en sanselighet og følsomhet som gir rom for det ordløse. I arbeidene sine fokuserer hun på mennesker i ulike livssituasjoner, og brenner for at mennesker, uansett ressurser, livssituasjon og posisjoner, skal bli møtt med samme respekt i samfunnet. Menneskemøter, relasjoner og urettferdighet motiverer Knutsen til å lage kunst, og særlig mennesker og grupper som ikke alltid roper høyest. Prosjektene hennes tar oftest form gjennom video og film, men også som artist books eller skisser som blir til i arbeidsprosessen.

Knutsen er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, hvor hun tok hovedfag i 2004. Hun er også utdannet sykepleier. Hun har hatt flere separatutstillinger de senere årene, blant annet ved SOFT Galleri, Galleri Format, House of Foundation og Visningsrommet USF. Hun har deltatt på flere gruppeutstillinger i inn- og utland.

www.annetveitknutsen.no

Line Bøhmer Løkken, Å begripe
Til utstillingen Å begripe har Line Bøhmer Løkken tatt utgangspunkt i hånden og det manuelle arbeidet. Kunnskap som sitter i hendene og vår relasjon til det vi ofte kaller taus kunnskap, hvor det tradisjonelle skillet mellom teori og praksis er visket ut. I utstillingen vises arbeidene Mjukbrød – Hardbrød, en serie fotografier,  tittelverket Å begripe, et lydarbeid med tilhørende to stillbildeprojeksjoner, og kunstnerboken Choreography with Potatoes and Flour, som lanseres i løpet av utstillingsperioden.

Lydverket Å begripe er basert på samtaler mellom Løkken og hennes far som hele livet har jobbet med praktisk arbeid og benyttet seg av de fleste materialer. Arbeidet bærer i seg et ønske om å sette ord på noe av den språkløse kunnskapen han besitter. Samtalen kretser rundt betraktninger og erfaringer knyttet til en kreativ tilnærming til ulike materialer, gleden rundt å finne fram til løsninger og verdien av den erfaringsbaserte kunnskapen som utvikler seg over tid.

Line Bøhmer Løkken (f. 1970) arbeider med fotografi i sin kunstneriske praksis, og driver kunstbokforlaget Multipress sammen med andre kunstnere. De senere årene har hun vært opptatt av at fotografiet kan bære med seg en fysisk erfaring og ikke bare peke på noe i verden via blikket.

Løkken er utdannet ved Högskolan för Film och Fotografi, Göteborgs Universitet. Hun har hatt utstillinger bl.a. på Kunsthall Oslo, Galleri F15, Fotogalleriet, Henie- Onstad kunstsenter og Galerie für zeitgenössische Kunst, Leipzig. Løkken har gitt ut en rekke artists books; hvor de seneste er, Sandaker vgs, Circular Exercises, Tøyen sentrum, Sameti, Immersed in Stone – Black Ice og Skygger i vann. Bøkene har vært med på utstillinger i inn og utland.

www.linebohmerlokken.com