Diatribe – kritikersamtale 29. august, kl. 15.00

29. august starter en ny runde med kritikersamtaler i serien Diatribe, der kritikere og skribenter møtes for å diskutere kunst- og utstillingsprosjekter i Innlandet. Tema for samtale denne gangen er sommerens utstillinger med Monica Winther, som er gjestekunstner på Harpefoss hotell, Katrine Køster Holst, gjestekunstner ved Senter for keramisk kunst i Ringebu Prestegard, samt Runhild Hundeide som er aktuell med nytt kunstprosjekt for Saksumdal Tempel.

Sted: Senter for keramisk kunst i Ringebu Prestegard

Deltagere:

Trond Lossius, kunstner og komponist

Hedda Hassel Mørch, filosof

Hedda Grevle Ottesen, billedkunstner og skribent

Moderator: Mariann Enge, ansvarlig redaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk

Utstillingene som er tema for denne utgaven av Diatribe har til felles at de inngår i refleksjoner omkring visningsstedet og hvordan utstillingene virker som pågående og fremtidige undersøkelser i og utover visningsperioden. Et første spørsmål er derfor om kunsten lar seg formidle og vurderes som tradisjonelle utstillinger, eller om de bringer med seg en annen type bevissthet om verkets tilblivelse som krever alternative kritiske perspektiver.

De inviterte deltagere i panelsamtalen er komponist og kunstner Trond Lossius, filosof Hedda Hassel Mørch og kunstner og skribent Hedda Grevle Ottesen. Et utgangspunkt for sammensetningen av panelet til denne utgaven av Diatribe er at deltagere med ulik bakgrunn og arbeid i krysningspunkt mellom flere fagområder og kunnskapsfelt, bidrar med ”kritiske perspektiver, motstridende lesninger, og direkte meningsbrytning” i form av ”intellektuelle dypdykk, kritisk refleksjon og inspirerende tankesprang”.

Diatribe # 6 arrangeres i samarbeid med konferanse 29. august ved Senter for keramisk kunst i Ringebu, se eget program for dette.  Det er mulig å melde seg på hele konferansen her: https://forms.gle/F4M6TVA7utbaAWPt9
Lenker til utstillingene:

Monica Winther:

https://www.harpefosshotell.no/lost-in-paradise/

Katrine Køster Holst:

http://www.koesterholst.com

https://ringebustavkirke.no/sommerutstillingen/

Runhild Hundeide:

https://saksumdal-tempel.no/runhild-hundeide-IO

https://my.matterport.com/show/?m=uxuwAeLdWM6

Bios deltagere:

Trond Lossius undersøker forhold mellom lyd, sted og rom gjennom feltopptak, audiovisuelle installasjoner og tverrfaglige prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Trond Lossius har utdanning innen musikkomposisjon og realfag og som kunststipendiat ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet. Han har vært leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og doktorgradsprogrammet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Hedda Hassel Mørch er filosof og førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet. Hun har nylig avlsuttet et postdoktorat ved Universitetet i Oslo, Center for Mind, Brain and Consciousness ved New York University og gjesteforeleser ved Center for Sleep and Consciousness ved University og Wisconsin-Madison. Forskningen hennes har fokus på panpsykisme, nøytral monisme og bredere begrepsoppfatninger av fysikalisme. Hun er opptatt av hvordan slik perspektiver samsvarer med spørsmål innen bevissthetsfilosofi og metafysisk tenking.

Hedda Grevle Ottesen er billedkunstner med master fra Kunstakademiet i Oslo og skribent for blant annet magasinet Subjekt. Hun har bachelor i kunst fra KMD i Bergen og i kunsthistorie fra Universitet i Oslo, og har også studert maleri på Weissensee Kunsthochschulee. Grevle jobber hovedsakelig med film og maleri og er dj under navnet «Hedda the head».

Mariann Enge er ansvarlig redaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk og er utdannet litteraturviter. Hun har tidligere vært poesianmelder i Aftenposten og arbeidet som skribent og redaktør i ulike nordiske nettidsskrifter for litteratur. Siden 2009 har hun vært tilknyttet Kunstkritikk, både som konstituert redaktør i en kort periode og redaksjonssekretær.

Diatribe er en serie med samtaler om kunst, som retter søkelyset mot aktuelle utstillinger i Innlandet. Arrangementsserien mottar tilskudd fra Kulturrådet og Innlandet fylkeskommune. Elephant Kunsthall, Harpefoss Hotell, Glasslåven Kunstsenter, Lillehammer Kunstmuseum, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Oppland Kunstsenter er initiativtakere og vertskap.
En diatribe (diatribé, gr. διατριβή – eg. tidsfordriv, undervisning, i dag avhandling) er en dialogiske form for argumentasjon over et viktig tema der gjerne flere sjangre blir brukt (f.eks. retoriske spørsmål, apstrofe, abrupte svar, paradokser og historiske eksempler) for å understreke argumentasjonen.
Wikipedia