Orig.kunstkritikk_KiN_0620

Nå kan du søke Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst (tidligere Statens Utstillingsstipend) fra Kunstsentrene i Norge.

Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter.
Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet.

Retningslinjer for Regionale prosjektmidler for visuell kunst (PDF)

KiNs digitale søknadsportal

Søknadsportalen er åpen fra 15. juni og stenger 1.september 2020 kl.13