JohnRaustein_ Flytende_feste Foto_Antti Bjørn

Flytende feste av John Raustein. Foto: Antti Bjørn

Lørdag 17 august klokken 14.00 åpner det to separatutstillinger ved Oppland Kunstsenter med John Raustein og Sofia Karyofilis. Åpningstale ved Janeke Meyer Utne, kunsthistoriker og konservator ved Lillehammer Kunstmuseum.

Velkommen!

 

Flytende feste, 17.8. – 15.9.

John Raustein utforsker tekstiltradisjonens og tekstilhåndverkets muligheter materielt, konseptuelt, teknisk og skulpturelt. I sin kunstneriske praksis arbeider han metodisk med abstraksjon av mentale og taktile minner. Raustein opplever at det finnes en universell forståelse av tekstile materialer som innehar en unik evne til å bære på fortellinger, erindringer og minner.

Jeg søker triggerne – et indre bilde, et glimt av noe, en farge, en lyd, en lukt, eller et sted – og etterstreber å visualisere en kroppslig følelse av eksistensiell uro”

Installasjonen Flytende feste er laget spesifikt til Oppland Kunstsenter og tar tydelige grep i utstillingsrommet. Installasjonen består av flere nyproduserte tekstile verk i forskjellige formater i alt fra monumentale – til mindre, nærmest usynlige verk som samlet forvandler galleriet til et stumt tekstilt landskap hvor grensene for hvert enkelt verk hviskes bort. Betrakter inviteres inn i en installasjon av gjenskapte minner i form av assosiative objekter og skulpturelle tekstile arbeider.

Disse er laget av det samme, enkle og uanselige matte materialet. Raustein bruker bomullslerret i fargene sort, blått, gråbrunt og grønt. Utførelsen baserer seg på tilsynelatende enkle teknikker, men i arbeidet med tekstilene ligger det atskillige timer med maskin- og håndsøm, hundrevis av meter med bomullslerret og utallige repetisjoner av lapp på lapp og lapp mot lapp. Installasjonen fremstår som en manifestasjon av tid, og knytter seg på denne måten til det usynlige arbeidet forbundet med husflid og håndverk.

Verkene har titler som Ustoppelige påminnelser, Ukoordinerte iakttakelser og Ufravikelig kurs. Det forsterker forståelsen av Rausteins arbeider som refleksjonsskapende bilder. Titlene er selvstendige kunstneriske uttrykk, løsrevet fra arbeidene. Verkslisten finnes, men den er ikke nummerert (se dette arkets andre side). Titlene flyter fritt, som i et dikt, og betrakteren kan selv få velge hvilken tittel som tilhører hvilket verk.

John Raustein (f.1972, Stavanger) bor og arbeider i Oslo. Han er udannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (2000) og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København (1997). Raustein har hatt en rekke separatutstillinger ved institusjoner som Kunstnerforbundet (2019), Trøndelag senter for samtidskunst (2018), KRAFT(2017), Buskerud Kunstsenter (2016), Galleri FORMAT (2015), SOFT Galleri (2014) og Akershus Kunstsenter (2013). Raustein har også deltatt i en rekke gruppeutstillinger, blant andre PRESENT, Bomuldsfabrikken Kunsthall, Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Nålens Øye, KODE og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Tusen tråder – en historiefortelling i Tekstil, Lillehammer Kunstmuseum. Arbeidene hans er kjøpt inn av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo og KODE, Kunstmuseene i Bergen.

 www.johnkraustein.com

Utstillingen har mottatt tilskudd fra Billedkunstnernes Vederlagsfond.

 

 Fra hode og opp

Ustoppelige påminnelser

 Si noe fint, fortell noe kjekt

Usynlige gjerder

 Et annet kapittel

 Fem dager i minutter

 Ufravikelig kurs

 Over, under, borte

 Omsluttet av kampestein

 Frådende, lokkende

 Ukoordinerte iakttakelser

 Dagene løsner fra beinet

 Bølger i gresset

 Som om det aldri skulle bli bra

 Forlatte skygger

 Høyt over bakken

 Varmen fra stien

 Tett inntil

 I utkanten av trekanten

 Tvilens avtrykk

 Tenk på noe annet

_DSC9448

Flytende feste, John Raustein på Oppland Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

 

_DSC9469

Flytende feste, John Raustein på Oppland Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC9470

Flytende feste, John Raustein på Oppland Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC9577

Flytende feste, John Raustein på Oppland Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC9605

Flytende feste, John Raustein på Oppland Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

 

Inner Gaze, 17.8. – 15.9.

Sofia Karyofilis har metall som hovedmateriale og bruker gjennomgående korpusteknikk. Ved stadig å hamre på nye måter og i nye formater utvides uttrykket. Hun er motivert av det å utfordre og raffinere teknikken som formidlende verktøy og forståelsen av metallet selv som masse.

Til installasjonen Inner Gaze i glasskuben ved Oppland kunstsenter, har Sofia Karyofilis hamret metallfolie til tyngdekraften innhenter den. På let etter det som befinner seg inne i massen, det som former skulpturenes karakter. Som nysgjerrigheten for det ukjente i et kuriositetskammer vil hun hente det hun finner frem og legge det utenpå, i en setting hvor det underlige kan betraktes uhemmet. Arbeidene er dekket av transparent emalje inspirert av fargepaletten inne i en levende kropp. Glassemaljen fungerer som fikserende ramme for den bevegelige folien, slik at formen ikke kollapser.

Det ene arbeidet er bare tilstede i installasjonen som et digitalt projisert stillbilde. Projeksjonen er ment som parallell til hvordan nysgjerrigheten for det ukjente i en fysisk verden stadig tilfredstilles i det digitale rommet. Som utsnitt av en større, mer nyansert og sansbar virkelighet, og i likhet med hvordan objektene i kuriositetskamrene ble tatt ut av sin opprinnelige kontekst og satt sammen til nye konstellasjoner og narrativ. En annen parallell til dette, er at arbeidet som projiseres i ustillingen samtidig befinner seg ved en annen kunstinstitusjon, som en del av denne institusjonens samling. Der lever det videre i kraft av sin egenart i sammensetning med samlingens øvrige arbeider.
Sofia Karyofilis (f. 1978 Oslo) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (2009-2014). Hun har stilt ut blant annet ved The Benaki Museum Annexe, Athen, Galleri Format, Oslo, Hå Gamle Prestegård, Jæren, og KRAFT, Bergen. Arbeidene hennes befinner seg i samlinger ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, KODE (Kunstmuseer og komponisthjem), Bergen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim.

 www.sofiakaryofilis.com

Utstillingen har mottatt tilskudd fra KiN via Regionale prosjektmidler for visuell kunst.

_DSC9410

Inner Gaze, Sofia Karyofilis på Oppland Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC9431

Inner Gaze, Sofia Karyofilis på Oppland Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

20

Inner Gaze, Sofia Karyofilis 2019. Kunstnerens eget foto.