USAL

Under overskriften USAL (Uninterrupted Sustained Attentive Listening) vil Kjell Samkopf presentere triologien An Act of Listening over tre kvelder som sitt bidrag til Opplandsutstillinga 2017.

torsdag 10. august kl 19:00 – Music for Large Mountain and Vibraphone

fredag 25. august kl 19:00 –             Listening Ahead – Marimba & Town Hall

torsdag 7. September kl 19:00 – It is What it is (UROPPFØRELSE)

STED: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, 2609 Lillehammer

Et begrenset antall publikummere (inntil 20 personer), samles i et rom der auditive og visuelle distraksjoner er forsøkt minimalisert. Under veiledning av komponisten lytter vi gjennom et lydkunstarbeid i sin helhet med hodetelefoner.

Varighet ca. to timer.

Program:

  • En innledning av komponisten (ca. 15 minutter)
  • Justering av lyttenivå
  • 5 minutters stillhet
  • Oppmerksom lytting med hodetelefoner til et lydkunstarbeid (varighet 80 minutter)
  • 5 minutters stillhet
  • Mulighet for en kort oppsummering, spørsmål til kunstneren

Etter at publikum har installert seg i rommet, vil Samkopf gi en kort presentasjon av kveldens verk og dele noen perspektiver på vår evne og mulighet for å lytte, og utfordringer knyttet til vår oppmerksomhet. Gjennom et langt liv har vi utviklet vår lytting til en vanestyrt handling (selv om de færreste av oss liker å innrømme det). For å bryte denne vanen, kreves en anstrengelse. På samme måte som billedkunst gir oss en anledning til å utvikle vår evne til å se, gir lydkunst oss en anledning til å utvikle vår evne til å lytte.

Publikum oppfordres til å bringe et sett med gode hodetelefoner.