7.februar – 22. mars

Memory as a creative act. En utstilling med e.

Fokuset ligger gjennom hele utstillingsperioden på forskjellige kreative sider ved erindring. Hukommelsen, slik den virker inn på det vi ser, på hvordan vi forstår det vi opplever og hvordan vi skaper meningsfulle historier ut av det, er en ledetråd gjennom hele perioden. Hvordan påvirkes de former vi ser – og skaper selv, av annen informasjon? Slike spørsmål blir ledende for fremdriften i utstillingen. Å huske blir her forstått som det som skaper mening i den uendelige kompleksiteten som preger vår verden og våre liv. Her gis leken spillerom . Utstillingen består av fire ulike deler; Nightwatch, Hvite rom, Signs of life og Open ended. Kunstnere som deltar: Elise Schonhowd Norway, Toni Serratelli (NY), Carla Repice (NY), Kirsten Stromberg (Italia), Marcia Teusink (London), Regan Wheat (Italia) Jessica Houston (Canada),  James Tomon (Mexico), Tracy Grubbs (California) Antti Utriainen (Finland), Maya Pindyck (NY), Aracelis Girmay (California) Mary Giaimo (NY), Alana O’Brien (Australia)

11.april -10. mai

Kristine Halmrast og Mattias Härenstam – Video

" The location of sleep"  video av Kristine Halmrast

” The location of sleep” video av Kristine Halmrast

Kristine Halmrast (f. 1982) tilhører en ung generasjon videokunstnere som allerede har rukket å markere seg på den norske samtidskunstscenen. Med enkle virkemidler skaper Halmrast en sterk tilstedeværelse av det absurde og forstyrrende i sine videoer. Hun formidler en underliggende uro, ikke uten evne til å få betrakteren til å le, enten av det pussige eller det ubekvemme.

harenstam-rekonstruksjon-filmstill02_lite

Stillbilde fra videoen ” Reconstruction” av Mattias Härenstam

Mattias Härenstam (f. 1971) har bodd i Berlin i flere år, men er nå bosatt i Oslo. Han har fått stor anerkjennelse for sine videoer både i Norge og utenlands. Mye av arbeidet hans har et nærmest selvbiografisk utgangspunkt. Problematikken rundt livet vi lever, hva som rører seg under overflaten, melankoli og indre konflikt er sterkt tilstede. I sine videoverk lar han følelsen av kaos og tap av kontroll komme opp til overflaten.

 

 

 

 

 

 

23. mai – 21. juni

Ordløse ekko

Annar Bjørgli – foto

Tina Mareen Buddeberg –  installasjon

Utstillingen «Ordløse ekko» vises samtidig med «Norsk Litteraturfestival» på Lillehammer 2015. En utstilling som setter fokus på det non verbale språket som finnes i oss alle. Det ordløse språket,som eksisterer som en annen intelligens i kroppen, er mer eller særlig mindre bevisst videreutviklet hos oss. Det finnes i tillegg til intellektet i hjernen der ordene bor og er en utvidet berikelse av språket. 2 kunstnere er invitert av kurator Randi Liliequist til å stille ut under denne tittelen : Billedkunstner Annar Bjørgli som jobber med foto/installasjon/objekt, vil vise et utvalg foto, som ikke har vært innom tekst. Fotoenes poetiske utrykk og mangel på litterær betydning, gir betrakteren god plass til ikke å låse lesningen av innholdet. Billedkunstner Tina Mareen Buddeberg jobber innenfor diverse media avhengig av oppgave og tema. Hun vil visualisere sitt relasjonelle prosjekt i «Drømmedalen». En relasjonell tilstedeværelse, der alt er forbundet med alt i naturen. Det sentrale temaet til utstillingen blir hennes usynlige bånd med sin egen hesteflokk på 11 dyr.

" Ultrafon " Installasjon av Tina Mareen Buddeberg

” Ultrafon ” Installasjon av Tina Mareen Buddeberg

 

Foto av Annar Bjørgli

Foto av Annar Bjørgli

 

 1.august – 23.august

Waterproof

Kunsthåndverk -gruppeutstilling

Med bakgrunn i vårt fysiske ståsted – en innlandsregion knyttet til landets største innsjø Mjøsa – vil Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NKØ) få presentere en spenningsfylt utstilling. Dette for å inspirere og skape engasjement blant kolleger så vel som publikum fra nær og fjern. Utstillingen viser kunsthåndverk med et tematisk fokus på vårt opprinnelige element – vannet – med alle dets ulike problemstillinger i dagens virkelighet, lokalt så vel som globalt. I tillegg til 19 juryerte utstillerne fra vår region er 4 kunstnere fra Norden invitert; Pipaluk Lake  (DK – glass), Susanne Fagermo (Vest-Norge, keramikk), Malfridur Adalsteinsdottir  (Island/Norge – tekstil/video) &  Ingrid Larsen  (Nord-Norge, tekstil/smykker) Fra NKØ stiller følgende kunstnere ut; Glass –  Kari Håkonsen, Ulla-Mari Brandtenberg & Kari Møllstad Keramikk: Tor Alex Eriksen, Kristin Andreassen (N/S), Kari-Anne Karlsen, Merete Sejersted Bødtker, Johan Mæhlum  & Kari Oline Øverseth Metall:  Kathrine Berg, Inger Marie Berg, Ansgar Ole Olsen, Morten Haugmo, Ingun Kleppan & Esther Helén Slagsvold Tekstil: Kari Elfstedt , Anna Østerberg , Eirik Bruvik & Tove Skolseg Utstillingen er delt i 2 og vises i Oppland kunstsenter og Galleri Zink.

"Hildring lett" Kari Håkonsen

“Hildring lett” Kari Håkonsen

 

5. -20. september

Vann i kunsten      

For sjette år på rad inviterer Lillehammer Kunstmuseum til formidlingsopplegget Vann i kunsten, et samarbeid mellom Eidsiva og Lillehammer Kunstmuseum. Målet er å la ungdom bli kjent med kunstfoto med utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. Tilbudet er gitt eksklusivt til elever fra medier- og kommunikasjonslinjene ved Gausdal og Gjøvik videregående skole. Elevene arbeider intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde Fauskerud fra Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen i mai/juni 2015.

Prosjektet avsluttes med egen elevutstilling i Oppland Kunstsenter 5.-20. september 2015. Utstillingsåpningen er 5. september kl. 14 og er en del av Eidsivas Vannslippdag. Eidsiva er offisiell samarbeidspartner i prosjektet. Mer informasjon om prosjektet kommer sen

 

 

" Up " -Foto av elever ved Gjøvik videregående skole

” Up ” -Foto av elever ved Gjøvik videregående skole

 

 

Lhmr. kunstmuseum_Logo_svart

 

eidsiva_sort

 

 

 

 

26.september-25.oktober

SKILLS – Thinking through making, Telling by Hand

Kunsthåndverk -gruppeutstilling

Med 13 ulike kunstnerskap stilles spørsmålet om hvilken rolle håndverkmessig ferdighet spiller i verden i dag. Håndverksbasert kunnskap er i ferd med å bli en mangelvare i verden i dag, samtidig er vi avhengig av den for å klare oss. Bak utstillingen «SKILLS – Thinking through Making, Telling by Hand»ligger en motstand mot et tankesett som preger vårt samfunn: Kroppsbasert kunnskap og håndverksferdighet blir ekskludert eller nedvurdert, og sett på som en motsetning til det tankemessige og intellektuelle.Utstillingen setter fokus på kunnskap og ferdighet innen kunsthåndverk og materialbasert kunst, og hvordan denne kunnskapen danner grunnlag for å fortelle oss noe meningsfullt. Flere av de deltagende kunstnerne jobber eksplisitt med samfunnskritiske spørsmål: Den svenske tekstilkunstneren Britta Marakatt-Labba gir uttrykk for sine tanker rundt gruvevirksomhet og rydding av mark i Nord-Sverige i sine broderier, mens designeren Paulo Goldstein fra London kritiserer alvorlige feil i det økonomiske systemet med finurlige reparasjoner av ødelagte bruksobjekter. Hos andre av kunstnerne er det mer selve fordypningen i håndverkspraksisen som står i opposisjon til rådende tendenser i samfunnet for øvrig: Keramikeren Grethe Winther-Svendsen fra Svolvær jobber med store, utfordrende krukker i fransk porselen, mens glasskunstneren Vidar Koksvik fra Grue i Hedmark bruker restmateriale fra egen produksjon til sine organiske håndblåste flaskeformer. Utstillingsprosjektets overliggende tema er betydningen av håndverksmessig kunnskap i verden i dag, og hvordan denne kunnskapen fornyes i forhold til de utfordringene som samtiden byr på. De deltagende kunstnerne er: Hedda Bjerkeli (No), Paulo Goldstein (GB), Tuva Gonsholt (No), Kaarina Kaikkonen (Fi), Vidar Koksvik (No), Britta Marakatt-Labba (Se), Solveig Ovanger (No), Kjell Rylander (Se), Kim Simonsson (Fi), Janna Syvänoja (Fi), Silje Figenschou Thoresen (No), Grethe Winther-Svendsen (No) og Annika Åkerfelt (Se). Utstillingen turnerer til kunstsentre i Norge, Konsthallen i Luleå og Oulu Muesum of Art. Kuratorer: Putte H. Dal, Torill Østby Haaland og Janne Juvi Rasmussen Produsent: Nordnorsk kunstnersenter

Installasjon av Rylander

Installasjon av Rylander

 

Stol fra The Scarity Project av Paulo Goldstein Foto: Kjell Ove Storvik

Stol fra The Scarity Project av Paulo Goldstein
Foto: Kjell Ove Storvik

 

7.november – 13. desember

Atle Senes Nielsen og Siri Bergqvam

Siri Bergqvam arbeider i hovedsak med skulptur og installasjon der tekstil er hovedmateriale. Hun bruker ulike teknikker som håndsøm, digitalt broderi, trykk, farging og hekling. Det hverdagslige og trivielle fra vår materielle kultur, er grunnlaget når hun syr sine mer eller mindre surrealistiske univers og gir tingene en ny og felles uniformitet. En myk parallell verden med humoristiske tilsnitt i sine fortellinger om samtiden. I utstillingen vil hun gripe fatt i menneskets overdrevne avhengighet av teknologi. Fra den allesteds nærværende teknologien til den mer eksplisitte sammensmeltningen mellom teknologi og menneske, som kunstige implantater for å holde kroppen i live. I vår tids forfengelige verden der målet tilsynelatende er å trenere ut det naturlige menneskelige forfall der en person kan ha et menneskelig ytre, men et syntetisk indre Hun spør seg hvor grensen går for det menneskelige, hvis det er maskinen som pumper blodet rundt i den organiske kroppen. Et fenomen som også er et spørsmål om udødelighet.

"Floke" av Siri Bergqvam

“Floke” av Siri Bergqvam

 

" Floke"-detalj

” Floke”-detalj

Atle Senes Nielsen lager kinetiske installasjoner med lyd. Stikkord er menneske-maskin, økologi og analog teknologi. Han arbeider rundt krysningspunktene mellom lydkunst, musikk, skulptur. Bruk av utdatert teknologi, for eksempel lydbånd, har ofte vært utgangspunkt, samt andre materialer, også vann og trykkluft. Absurd funksjon, der alle deler har sine oppgaver i gjensidige avhengighetsforhold, er en slags regel i en helhet der delene bæres av hverandre som skjøre organkonstellasjoner. Han vil stille ut fleksible installasjoner der bevegelsene eksempelvis akkompagneres av puste og klikke lyder. Eller vise uforutsigbare bevegelsesmønster med en dyrisk og noe skremmende fremtoning hvor ulelyder med varierende tonefrekvens slynges ut i rommet. Utstillingen henspeiler også til det eksistensielle og økologiske alvoret som ligger til grunn for arbeidene.

" Dykker " av Atle Senes Nielsen

” Dykker ” av Atle Senes Nielsen