Fakta:

Kunstprosjekt:kr  2 200 000

Byggherre: Oppland fylkeskommune

Samarbeid med KORO

Konsulenter: Eivind Slettemeås og Esther Slagsvold

Kunstnere: Ole Lislerud, Stian Ådlandsvik, Kjersti Andvig og Per Arne Glorvigen

Det ble holdt en lukket konkurranse, med 9 inviterte kunstnere.

Stian Ådlandsvik  snakker om kunstverket Wonderkid             ” Jeg har lagt vekt på at skulpturene skal ha noe tilfeldig over seg, som om de kun er der         midlertidig. Som om sykkelen snart blir hentet og syklet hjem med steinen bakpå, eller at noen snart kommer og rydder opp stolstabelen og får ned igjen steinen.”  Stian Ådlandsvik.

 

 

 

 

WONDERKID av Stian Ådlandsvik

WONDERKID av Stian Ådlandsvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" WONDERKID " av Stian Ådlandsvik.

” WONDERKID ” av Stian Ådlandsvik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kunstverket ” Pennen har Kjersti Andvig tatt utgangspunkt i den kjente runesteinen Dynna som er fra Gran, datert 1050.

Dynna-steinen regnes som det første billedmonumentet og kristne minnesmerke i Norge.

Musiker Per Arne Glorvigen har tolket suren “Pennen” fra Koranen med instrumentet bandeon. Lydsporene er lagt inn i skulpturen som man høre når man står helt inntil skulpturen.

Kunstverket får dermed en symbolsk betydning, og med sin plassering ved hovedinngangen ønsker man at den skal fungere som fremtidig veiviser og brobygger.

 

Lydskulptur av Kjersti Andvig og Per Arne Glorvigen

” Pennen” av Kjersti Andvig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veggmaleriet ” The wall is in your MIND” av Ole Lislerud er et gedigent verk i 14 meter høyde.  Ole Lislerud er en erfaren keramiker og har hatt mange oppdrag i inn og utland. Med verksted i Norge, Kina og Italia har han muligheter få andre norske kunstnere er forunt. Kunstverket består av store porselenstavler med silketrykk og et veggmaleri på betong. Han tar ibruk det visuelle språket fra street-art og grafitti, som har samfunnskritikk og opprørstrang som innhold.

Veggarbeid av Ole Lislerud

” The wall is in your MIND”