Det kom inn i alt 9 gode søknader og kunstnerisk råd i KIO har innstilt  4 prosjekter:

”DEBRIS” et kunstprosjekt, i elv, ved isbre. Kunstner: Egil Martin Kurdøl Lillehammer kr  50 000

” Et tverrfaglig prosjekt med skulptur og lyd” Kunstnere: Arne Henry Skullerud og Ansgar Ole Olsen  kr 60 000

”MOMBI 2012” – Arkitektur/kunstLAB og utendørsarrangement på MADSTUNKunstnere: Jon Balke og Tone Myskja kr 40 000

Det siste  av prosjektene som ble innstilt, er foreløpig ikke avklart for gjennomføring.

 

 DEBRIS

Dette kunstprosjektet foregår  ved Leirbreen i jotunheimen.

DEBRIS: Ruin. Rester av noe som er ødelagt av naturkatastrofer- Det som er tilbake etter å ha vært i naturkreftenepvold – brekalving – Skred – sammenstyrtet fjellmasse.

Kunstneren skal montere et paraplyobjekt i stål som blir liggende sårbar og ubeskyttet vendt mot enden av Leirebreen.

Kurdøl sier:

” MITT HOVEDANIGGENDE MED PROSJEKTET ER FØRST OG FREMST DEN REINE FYSISKE, VISUELLE SITUASJONEN. paraplyobjektet blir liggende sårbart og ubeskyttet – åpen – omvendt, med åpningen vendt mot enden av en isbre.

Paraplyen er et lett og sårbart beskyttelsesredskap ( som også innehar et interessant dynamisk og estetisk form). Den brukes for å hindre naturkreftene i å gjøre ” skade ” på oss, først og fremst hindre oss i å bli våte eller brent av solen. Paraplyen er en beskyttende membran mellom mennesket og naturen. Jeg vil at DEBRIS griper tak i det urgamle spenningsforholdet mellom natur og mennesket. Mellom kontroll og avhengihet. Mellom balanse og utnyttelse. Mellom værende en del av og adskilt fra.”

 

Ved leirbreen – arbeide igang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMBI 2012

 

MOMBI 2012 er en arkitektur-og kunstlab, et møtepunkt mellom kunst, miljøteknologi og arkitektur og et utendørsarrangement på den gamle boplassen Madsstuen i Søndre Land kommune.Prosjektet er et samarbeid mellom arkitekter, lokale tradisjonshåndverkere, kunstnere og studenter der musiker Jon Balke og Billedkunstner Tone Myskja er prosjektansvarlig.

Byggeprosjektene skal ta utgangspunkt i behovet for et fredelig sted, der man kan være fri, slappe av , sove middagslur langt fra ansvar, praktiske gjøremål og krav. De vil også eksperimentere med materialer, utforming og byggeteknikker. AHO( Arkitekthøyskolen i Oslo ,KHIO( Kunsthøyskolen i Oslo) , og HIG ( Høyskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi) er involvert i prosjektet.

Prosjektene vil presenteres i et utendørsarrangement der inviterte kunstnere skal lage verk i relasjon til enhetene fra MOMBILABen.

Hjemmeside: www.madstun.no

 

Kunstprosjekt med skulptur og lyd med musiker/ perkusjonist Arne Henry Skullerud og metallkunstner Ansgar Ole Olsen.

Kunstprosjektet går over 11 dager og skal ende i to forestillinger på Kapp Mjølkefabrikk  Øster Toten,under Konsertvikua 2012.  De planlegger å lage 5 -7 skulpturer i ulike metaller/ glass/ tre og  porselen som skaper et visuelt språk og hvor lydbilde forsterker og gjenspeiler opplevelsen/ karakteren av skulpturene. Musiker og kunstner vi jobbe tett sammen for å integrere det visuelle uttrykk og lyd, for å få frem ulike stemninger og tilstander.

Hjemmeside: www.ansgaro.no

 

Kunstprosjektene vil bli nærmere presentert etter hvert som de gjennomføres.