1E4A1403

Fra fanzineverksted med Pamflett i 2018. Foto: Jannecke Lønne Christiansen

Søk om deltakelse på kunstbokmessen Bastard 2019

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 3. gang i 2019 den 24. og 25. mai. I tillegg planlegges et heldags verksted for årets deltakere der det lages kunstbøker og fanziner i mange ulike formater. Utstillingen av bøker vil foregå i et messetelt på Stortorget i Lillehammer sentrum i direkte tilknytning til Oppland kunstsenter. Utstillerne får tildelt bord, og må selv stå på stand. Oppland kunstsenter dekker overnatting i 2 netter innenfor egne avtaler.

Det er ønskelig med mange deltakere fra Oppland og omegn, og regionens selvpubliserende kunstnere/forlag/initiativer inviteres spesielt til å søke!

 

Krav til søknaden: Send en e-post med kort beskrivelse av kunstboken/kunstbøkene/forlaget du ønsker å stille ut (ca 1-2000 tegn) til post@kunstopp.no Legg ved et illustrasjonsfoto av deg selv, samt boken/bøkene/forlaget som kan brukes i informasjonsmaterialet til messen. Merk e-posten med “Søknad Bastard 2019″.

Søknadsfrist: 1. mars 2019

Mer informasjon om arrangementet legges ut i løpet av januar 2019!