image001

«Lyden av Tåke» av Hilde Aagaard, Helgøya 2018. Foto: Jiri Havran

«NYE TERRITORIER? Desentralisert kunstpraksis».
Torsdag 28. mars 2019 i Hamar Teater.

Konferansen springer ut av «Mjøsa – et kunstprosjekt» hvor tolv kunstnere har skapt kunstverk hvor innsjøen Mjøsa spiller en viktig rolle.


KONFERANSEPROGRAM

0930: Registrering og mingling

1000: Start på konferansen

Bolk 1: Desentralisert kunstpraksis. Eksempel – Mjøsa – et kunstprosjekt

Innledning ved kurator Per Bjarne Boym og påfølgende paneldiskusjon med Eivind Slettemeås som moderator.

1230-1330: Lunsj, catering i lokalet

Bolk 2: Kunstnerinitiativ – hvorfor er dette viktig?

Innledning ved forfatter mm. Alexander Carnera og påfølgende paneldiskusjon med Siri Leira som moderator.

1525-1545: Kaffepause

Bolk 3: Internett og landskap

Innledning ved stipendiat ved NTNU, Anne Ogundipe, med påfølgende paneldiskusjon med Vilde Andrea Brun som moderator.

1730: Avslutningsinnlegg ved fylkeskultursjef for Innlandet, Randi Langøigjelten.

1740: Slutt
Det går tog 08:02-09:18 og 08:34-09:50 fra Oslo S til Hamar.

Det tas forbehold om justeringer av programmet.

Endelig program med bindende påmelding sendes ut tidlig i mars.

Deltakeravgift kr. 700/kunstnere kr. 350, som inkluderer lunsj og katalog.

 

Mer informasjon:
Les mer hos Kulturnett Oppland: https://kulturnett.oppland.org/mjosa—et-kunstprosjekt/
Se bilder på Instagram: https://www.instagram.com/mjosaetkunstprosjekt/