Lørdag 5. august klokka 14.00 åpner Opplandsutstillinga 2017 med 9 kunstnere som bor og arbeider i Oppland; Jan Kåre Egge (maleri), Frøydis Frøsaker (tegning), Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang (installasjon), Johanne Losoa Larsson (maleri og tegning), Ådne Kongssund Løvstad (installasjon), Tone Myskja (videoinstallasjon), Kari Mølstad (skulptur), Kjell Samkopf (lyd), og Semund Svelle (videoinstallasjon og skulptur). Opplandsutstillingen vektlegger visningen av kunstnere og kunst med tilknytning til Oppland med formål å synliggjøre tendenser i den regionale samtidskunstscenen.

Den tematiske overbygningen for utstillingen kretser rundt nødvendigheten av tid i kunstnerisk arbeid og kunstneriske prosesser.

I antikken fantes to ord for tid, Kronos og Kairos. Kronos viser til den kronologiske, lineære tiden, tiden i sekvenser. Mens tidsbegrepet Kairos kan forklares som ”et øyeblikk av en ubestemmelig tidsperiode”, eller ”den tiden der noe bestemt hender” –   tiden som et overskridende ”nå”. Kairos er en strøm, en kvalitativ mangfoldighet, en tid som ikke kan måles. I vår tid har Kronos, eller kvantitativ tid, blitt det dominerende tidsbegrepet, mens Kairos, som har en mer kvalitativ karakter, sjelden anerkjennes.

Opplandsutstillinga 2017 dveler ved begge disse tidsbegrepene; viktigheten av at samfunnet anerkjenner kunstneryrket gjennom tid (Kronos) til kunstnerisk refleksjon – og arbeid. Samtidig feires Kairos, den umålbare, kvalitative og subjektive tidens eksistens i kunsten.